Nov 6, 2014

equ maths app free

j¾.c iólrK úi|kak ,xldfõ ks¾udKh fmdä fid*aÜfjhd lE,a,la"
fïflka mq¿jka j¾.c iólrKhl úi÷ï fydhd .kak'

V.B. j,ska yo,d ;shkafka' 24kb ;rï fmdä tlla' j¾.c iñlrKfha ix.=Kl ál fïlg ÿkakdu blaukska Thd,g W;a;rh ,nd .kak mq¿jka'

fukak Download lr .kak'


Technical Details

  • software Name : equ maths
  • File size : 24 Kb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher : Sugath Niroshana