Aug 6, 2014

Photo Editing - Ashampoo Photo Commander

Thd,d f*daka tflka " Digital leurd j,ska .kak f*dfgda tl tl j¾K iy yev;, od,d iqmsß úÈhg yod.kak fkdñf,a fok uDÿldx.hla yÿkajd fokjd'


uDÿldx.fha ku • Ashampoo Photo Commander

fïl weú,a,d f*dfgda fYdma uDÿldx.h jf.a kï fkfjhs yßu f,aisfhka ´fku flfklag blaukska f*dfgda yod.kak mqÆjka' iaud¾Ü f*daka j, ;sfhk photo Editing Apps tlla jf.a f*dfgda tl open lrd wjYHh Effect " Colour Balance " photo size wd§ wmsg ks;r lr .kak ´fk fjk fjkia lï lr.kak mqÆjka'

fukak vjqkaf,daâ lr.kak'


Technical Details

  • software Name:  Ashampoo Photo Commander
  • File size: 98 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free Trial
  • Publisher site :  www.ashampoo.com

 
Top